اختلال تلگرام، سراسری است ربطی به تبریز ندارد

اختلال تلگرام، سراسری است ربطی به تبریز ندارد
آذرقلم: به دنبال انتشار مطلبی قوم گرایانه در یکی از نشریات تبریز و اعتراض برخی از مردم به این موضوع، در برخی از گروه ها اختلال در سیستم تلگرام را عمدی دانسته و به این موضوع ربط داده می شد که باید گفت اختلال تلگرام ارتباطی با قضیه آذربایجان ندارد.

اختلال تلگرام، سراسری است ربطی به تبریز ندارد

آذرقلم: به دنبال انتشار مطلبی قوم گرایانه در یکی از نشریات تبریز و اعتراض برخی از مردم به این موضوع، در برخی از گروه ها اختلال در سیستم تلگرام را عمدی دانسته و به این موضوع ربط داده می شد که باید گفت اختلال تلگرام ارتباطی با قضیه آذربایجان ندارد.
اختلال تلگرام، سراسری است ربطی به تبریز ندارد

بک لینک قوی

خبر دانشجویی

اختلال در تلگرام، ارتباطی به ایران ندارد

اختلال در تلگرام، ارتباطی به ایران ندارد
تلگرام در آخرین پیامی که در توئیتر مخابره کرد، ضمن عذرخواهی بابت مشکلات ارتباطی ، نوشته است: حل مشکل در اروپا را کمی زود اعلام کردیم و ظاهرا مشکلات بیشتری در خاورمیانه و اروپا وجود دارد و کارشناسان ما با جدیت بیشتری در حال کار روی موضوع هستند.

اختلال در تلگرام، ارتباطی به ایران ندارد

تلگرام در آخرین پیامی که در توئیتر مخابره کرد، ضمن عذرخواهی بابت مشکلات ارتباطی ، نوشته است: حل مشکل در اروپا را کمی زود اعلام کردیم و ظاهرا مشکلات بیشتری در خاورمیانه و اروپا وجود دارد و کارشناسان ما با جدیت بیشتری در حال کار روی موضوع هستند.
اختلال در تلگرام، ارتباطی به ایران ندارد

خبر جدید

وزارت ارتباطات: اختلال در تلگرام، ارتباطی به ایران ندارد

وزارت ارتباطات: اختلال در تلگرام، ارتباطی به ایران ندارد
– همشهری آنلاین: رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناروی : اختلال در شبکه پیام رسان تلگرام هیچ ارتباطی به ایران ندارد.

وزارت ارتباطات: اختلال در تلگرام، ارتباطی به ایران ندارد

– همشهری آنلاین: رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناروی : اختلال در شبکه پیام رسان تلگرام هیچ ارتباطی به ایران ندارد.
وزارت ارتباطات: اختلال در تلگرام، ارتباطی به ایران ندارد

فروش بک لینک

خبرگزاری اصفحان