تازه ترین توئیت تلگرام درباره اختلال

تازه ترین توئیت تلگرام درباره اختلال
همزمان با بروز اختلالات گسترده در تلگرام، این اپلیکیشن پیام رسان اعلام کرد که مشکل در اروپا برطرف شده و در خاورمیانه نیز به زودی شاهد رفع اختلال خواهیم بود.

تازه ترین توئیت تلگرام درباره اختلال

همزمان با بروز اختلالات گسترده در تلگرام، این اپلیکیشن پیام رسان اعلام کرد که مشکل در اروپا برطرف شده و در خاورمیانه نیز به زودی شاهد رفع اختلال خواهیم بود.
تازه ترین توئیت تلگرام درباره اختلال

بک لینک رنک 3

خبرگزاری اصفحان