آگهی استخدام کارشناس مالی و حسابدار و کارشناس اداری و عمران در استان خوزستان

آگهی استخدام کارشناس مالی و حسابدار و کارشناس اداری و عمران در استان خوزستان
آگهی استخدام کارشناس مالی و حسابدار و کارشناس اداری و عمران در استان خوزستان
آگهی استخدام کارشناس مالی و حسابدار و کارشناس اداری و عمران
افراد زیر در خوزستان استخدام می شود.
شرایط آگهی استخدام:

کارشناس مالی با سابقه حداقل ۵ سال تسلط کامل به امور پروژه های عمرانی

حسابدار حداقل ۳ سال سابقه کار

نیرو با مدرک کارشناسی جهت امور اداری با سابقه حداقل ۲ سال

کارشناس عمران با تجربه کلفی در پروژه های شبکه فرعی ابیاری و زهکشی

ارسال رزومه از طریق واتساپ یا تلگرام به شماره زیر:
تلفن: …

آگهی استخدام کارشناس مالی و حسابدار و کارشناس اداری و عمران در استان خوزستان

آگهی استخدام کارشناس مالی و حسابدار و کارشناس اداری و عمران در استان خوزستان
آگهی استخدام کارشناس مالی و حسابدار و کارشناس اداری و عمران
افراد زیر در خوزستان استخدام می شود.
شرایط آگهی استخدام:

کارشناس مالی با سابقه حداقل ۵ سال تسلط کامل به امور پروژه های عمرانی

حسابدار حداقل ۳ سال سابقه کار

نیرو با مدرک کارشناسی جهت امور اداری با سابقه حداقل ۲ سال

کارشناس عمران با تجربه کلفی در پروژه های شبکه فرعی ابیاری و زهکشی

ارسال رزومه از طریق واتساپ یا تلگرام به شماره زیر:
تلفن: …
آگهی استخدام کارشناس مالی و حسابدار و کارشناس اداری و عمران در استان خوزستان

بک لینک رنک 5

عکس