دوراهی فیلترینگ یا آگاهی بخشی

دوراهی فیلترینگ یا آگاهی بخشی
اگنا –  وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تأثیرات نرم افزار «تلگرام» بر قتل ستایش، گفت: راهکار اصلی آگاهی بخشی و آموزش استفاده درست از شبکه های اجتماعی به جوانان و نوجوانان است.
رضا تقی پور درباره وجود ارتباط بین شبکه های مجازی و قتل ستایش، گفت: طبق آمار و ارقامی که در دنیا منتشر شده است، یکی از آثار سوء و مخاطراتی که شبکه های اجتماعی که به صورت خیلی عام و رها بین همه جوانان و نوجوانان شایع می شود همین موضوعات است.
وی در ادامه با خطر نشان کردن برخی تاثیرات سوء استفاده بی ضابطه از این …

دوراهی فیلترینگ یا آگاهی بخشی

اگنا –  وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تأثیرات نرم افزار «تلگرام» بر قتل ستایش، گفت: راهکار اصلی آگاهی بخشی و آموزش استفاده درست از شبکه های اجتماعی به جوانان و نوجوانان است.
رضا تقی پور درباره وجود ارتباط بین شبکه های مجازی و قتل ستایش، گفت: طبق آمار و ارقامی که در دنیا منتشر شده است، یکی از آثار سوء و مخاطراتی که شبکه های اجتماعی که به صورت خیلی عام و رها بین همه جوانان و نوجوانان شایع می شود همین موضوعات است.
وی در ادامه با خطر نشان کردن برخی تاثیرات سوء استفاده بی ضابطه از این …
دوراهی فیلترینگ یا آگاهی بخشی

فروش بک لینک

موسیقی