آسیب لیست های جعلی به سرمایه های اجتماعی

لیست نهایی اصلاح طلبان منتشرشد! لیست اصلاح طلبان به زودی منتشرمی شود! لیست اصلاح طلبان بالاخره منتشرشد! و… . این روزها ده ها پیام دیگربا تیترهای شبیه آنچه گفته شد درفضاهای مجازی همچون تلگرام است که جا به جا می شود ومعمولا نیز با هرکدام از این تیترها لیستی با تعدادی اسامی منتشر
می شود که کمی بعد تکذیب می شود و در نهایت مشخص نمی شود که چقدر از این تکذیب ها دیده می شود و چقدر اسامی منتشر شده روی مخاطبان تاثیر می گذارد.
انتخابات ۷ اسفند رویدادی مهم در تاریخ سیاسی ایران شاید محسوب شود؛انتخاباتی پس از …

موسیقی روز

موزیک جوان

آسیب شناسی کلیپ های اراذل و اوباش

اگرچه ناوگان هوایی و اینترنت و … ما از قافله جهانی چند سالی عقب است اما خوشبختانه اراذل و اوباش ما همگام با تکنولوژی جهانی حرکت می کنند یعنی قبلا طرف محله را بند می آورد و قمه را می کشید و فریاد می زد آآآآی نفس کش اما حالا به لطف تکنولوژی، داخل منزل و با آسودگی خیال آی نفس کش گفته و در تلگرام و لاین پخش جهانی می کند. به این ترتیب هم از حیث مخاطبان، طیف گسترده تری را شامل می شود و هم اینکه می توان چند بار صحنه را کات داد و مجددا فیلمبرداری کرد. مثلا چند فیلم مختلف ضبط کرد و به صورت رندم از عابران در …

عکس

خبرگذاری اصفحان