آسیبی که جدی گرفته نمی شود

این که بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی و فضاهای مجازی مثل تلگرام، در سنین کودکی و نوجوانی قرار دارند، هشداری است که باید آن را جدی بگیریم و برای آسیب شناسی ریشه های آن، بیشتر تامل کنیم تا مشخص شود چرا استقبال افراد کم سن و سال از این شبکه های مجازی روز به روز افزایش می یابد.

اتومبیل

سیستم اطلاع رسانی