تلگرام با زندگی زناشویی چه می کند ؟!

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان  ؛ لایک، کامنت، شیر، فوروارد، و سایر مشتقات شبکه های اجتماعی – مجازی مثل استیکرها با ورود خود جای انرژی های مثبت، ارتباطات رو در رو همچون دوست داشتن، ارائه نظر و صحبت، تبلیغات، انتشار و احساسات درونی و بیرونی واقعی که دو طرف را به هم نزدیک می کند گرفته است. این شبکه ها در نظر کاربر جذاب می آید و در نتیجه او را به سمت خود می کشاند.
 مسئله ای که این میان مطرح می شود، این است که چرا امروزه تکنولوژی ها ،گذشته از مسائل دیگر برخی زندگی های مشترک را در …

دانلود موزیک

تلگرام