فیلترینگ هوشمند چه زمانی اجرایی میشود ؟

وکیل ملت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد زمان اجرای فیلترینگ تلگرام، گفت: با اجرای طرح فیلترینگ، فیلترینگ هوشمند همه شبکه های اجتماعی و سایت ها به صورت همزمان به اجرا درمی آید. اجرای این طرح بستگی به کار دانشگاه ها در این مورد دارد و زمان خاصی برای این موضوع پیش بینی نشده است.

world press news

تلگرام