چه کسی اصولگرایان را شکست داد؛اصلاح طلبان یا تلگرام ؟

رییس پلیس «فتا» دیروز گزارشی داد که تاثیر شبکه اجتماعی تلگرام در انتخابات اخیر در هفتم اسفندماه نزدیک به 80 درصد بوده است. البته نمی دانم که مبنای اندازه گیری و سنجش فتا چگونه بوده است. اما این را می دانم که اگر کسی به من بگوید آیا فکر نمی کنم در این انتخابات شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام نقش به مراتب موثرتری از سایر رسانه ها از جمله صداوسیما، مطبوعات و سایت ها داشتند، من خیلی با او مواجهه نمی کنم.
چون فکر می کنم درست می گوید. در هفته آخر، یا درست تر گفته باشم در روزهای آخر انتخابات، یک دوجین برای …

دانلود آهنگ جدید