تب کانال های تلگرامی به بانک ها رسید

تب کانال های تلگرامی به بانک ها رسید

تب استفاده از شبکه ها، گروه ها و کانال های شبکه های اجتماعی همچنان دربین کاربران ایرانی بالاتر می رود. این روند پس از عضویت شبکه های صدا و سیما، روزنامه ها، سایت های خبری، خبرگزاری ها و … در شبکه های تلگرام و اینستاگرام شدت بخشید، البته عضویت شبکه های صدا و سیما خود جای سوال و تعجب داشت که چگونه بدون پروا و بدون محدودیت اقدام به عضو گیری از مخاطبان میلیونی کرده و این شبکه های خارجی را به رایگان تبلیغ می کنند. بر پایه این گزارش همانطور که پیش از این قابل پیش بینی هم بود روابط عمومی برخی بانک ها …

عکس

خرید لینک