نرخ تورم در نرخ 8.2 درصد است: مرکز آمار

تاریخ: 1/23/2018 5:36:43 AM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

تهران مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ تورم برای دوره 12 ماهه در آخرین روز دهم ماه دسامبر ایران، دوی 20 ژانویه در مقایسه با همان دوره در سال گذشته به میزان 8 2 درصد به پایان رسید. این رقم 0 درصد افزایش یافته است در مقایسه با دوره 12 ماهه که در آخرین روز ماه ماه نهم آذر ماه 2017 دسامبر 2017 به پایان رسید، اخبار IRIB گزارش داد که این مرکز همچنین در مدت زمان ذکر شده نرخ تورم در مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب 8.1 و 9.2 درصد است از زمان و اعلام کرد که نرخ برای کل کشور و مناطق شهری 0 و 2 درصد و به میزان 3 درصد افزایش می یابد در حالی که برای مناطق روستایی در مقایسه با دوره 12 ماهه که در روز آخر آذر نقطه به نقطه تورم نرسیده تغییری وجود ندارد نرخ در کل کشور و مناطق شهری 8.5 درصد و در مناطق روستایی 8.2 درصد بود که به ترتیب نشان دهنده کاهش 4 درصدی در کل کشور و مناطق شهری و 8 درصد کاهش در مناطق روستایی از دوره 12 ماهه گذشته nbsp مرکز آمار ایران نرخ تورم کشور را در 9 الی 8 درصد در تقویم سال 1395 که در تاریخ 20 مارس 2017 به پایان رسیده است، کاهش داده است که در مقایسه با سال قبل 4 درصد کاهش داشته است MA nbsp