بخش خصوصی برای انجام بارگیری، تخلیه عملیات در بنادر

تاریخ: 1/21/2018 6:04:48 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

مجلس پارلمان مجلس ایران روز یکشنبه لایحه اصلاح قانون را برای تسریع عملیات بارگیری و تخلیه در بنادر کشور تصویب کرد. ایرنا گزارش داد که نمایندگان مجلس این لایحه را با 152 رأی به نفع 23 مخالف و هشت رأی مخالفت تصویب کردند. این لایحه، سازمان PMO برای استفاده از منابع داخلی و یا سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه بنادر و تأمین تاسیسات و تجهیزات بندری برای تسریع در بارگیری و تخلیه عملیات در ماه دسامبر، بخش خصوصی 13 یادداشت تفاهم نامه را با PMO امضا کرد تا 100 تریلیون ریال را در حدود 22 میلیارد بنادر شمالی و جنوبی کشور بر اساس تفاهم نامه ها، بخش خصوصی سرمایه گذاری در شهید رجایی امام خمینی خرمشهر بوشهر و همچنین بخش های چابهار امیرآباد انزلی و بندر نوشهر، عباس آخوندی محمد راستاد، وزیر توسعه حمل و نقل و شهرسازی، و وزیر امور خارجه مناطق آزاد شورای عالی در این نشست حضور داشت مراسم این موافقتنامه، سازمان های مربوطه و موسسات را ملزم به اقدامات لازم برای تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور می کند. MA nbsp