اولین وظیفه حمل و نقل مشترک ایران و فرانسه برگزار می شود

تاریخ: 1/16/2018 4:58:11 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

تهران اولین جلسه کار مشترک نیروی دریایی ایران در روز سه شنبه در تهران برگزار شد ایرنا گزارش داد که در این نشست، به ریاست اصغر فخرحی کاشان، معاون وزیر حمل و نقل و نماینده وزیر حمل و نقل فرانسه، کریستین اس. نه، دو طرف قراردادهای متقابل قبلا توافق شده را بررسی کردند برای خرید هواپیماهای ایرباس و ATR و همچنین برخی از مسائل دیگر از قبیل قرارداد خرید رادار بین شرکت فرانسوی تالس و شرکت فرودگاههای ایرانی، طراحی شده است که در طی سفر نماینده وزیر حمل و نقل فرانسه به ایران مورد بحث قرار گرفته است که امیدوارانه نهایی خواهد شد. در طول جلسه هیئت مدیره فرانسوی در ایران، فخرحی کاشان به عنوان سخنگوی وزارت خارجه آمریكا نقل شده است