رشد تولید ناخالص داخلی در سطح H1 4.5٪ است

تاریخ: 1/18/2018 9:18:00 AM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

تهران رشد تولید ناخالص داخلی ایران در نیمه اول سال 1396 میلادی سال 1396 تا 22 سپتامبر 2017 به میزان 4/5 درصد در مقایسه با قیمت ثابت سال 1390 ایران به پایان رسید 19 مارس 2012. بانک مرکزی ایران CBI گزارش کرد که Gross تولید ناخالص داخلی در دوره مذکور با 539 هزار میلیارد ریال به حدود 80633 میلیارد دلار رسیده است که رشد 4/5 درصد از 3 386 هزار ريال در نیمه اول سال 1395 در حدود 77 147 میلیارد دلار گزارش شده است. این گزارش همچنین نشان می دهد که رشد تولید ناخالص داخلی ایران از جمله 12 درصد CBI در ماه ژانویه گذشته گزارش داد 5 درصد در سال قبل 1395 سال گذشته 1395 به پایان رسید. CBI در ماه ژانویه گذشته گزارش داد افزایش تولید و صادرات نفت در سال 1395 به بخش اصلی رشد 12 درصدی رشد 5 درصد ادامه می دهد، روند بر این اساس، رشد اقتصادی ایران بدون درنظر گرفتن بخش نفتی در سال گذشته برابر با 3 3 درصد بوده است که از سال مالی 1394 به میزان 3 1 درصد افزایش یافته است. HJ MA