ایران، نروژ خواستار گسترش روابط در انرژی تجدیدپذیر، مدیریت آب است

تاریخ: 1/21/2018 6:03:42 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

تهران، ایران و نروژ ابراز تمایل به گسترش همکاری دوجانبه در زمینه انرژی تجدید پذیر و مناطق مدیریت آب گزارش دادند. رضا اردکانیان، وزیر انرژی ایران، با مشارکت در انرژی های تجدید پذیر و مناطق آبی با لارس نوردروم، سفیر نروژ در تهران، گفت: در نشست اردکانیان اشاره کرد که باز کردن خط اعتباری بین دو کشور، همکاری در زمینه انرژی های تجدید پذیر را خصوصا ساخت مزارع خورشیدی در ایران را تسهیل می کند. درمان فاضلاب هایی که در بخش کشاورزی استفاده می شود و جلوگیری از کمبود آب در شهرهای بزرگ نیز می تواند زمینه های همکاری متقابل باشد، گفت: از طرف دیگر رضایت خود را از گسترش همکاری های دوجانبه بین دو کشور ابراز داشت: گفتگو می توان گفت این همکاری ها می تواند در زمینه های مختلف، به خصوص ساختمان سازی بادی و مزارع خورشیدی، پس از ایجاد خط اعتباری بین دو کشور افزایش یابد. صادرات اعتصاب نروژ در آینده نزدیک به ایران سفر می کند تا درباره روابط بانکی بین دو کشور صحبت کند. EF MA nbsp