وام های بانکی برای بخش اقتصادی 5.5٪ در 9 ماه سال سال / سال افزایش می یابد

تاریخ: 1/18/2018 9:50:00 AM +00:00

اخبار اقتصادي

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - اقتصادي

اخبار سیاسی

سیستم بانکی ایران در ایران طی 9 ماه اول سال جاری میلادی در 21 ماه مه سال 2017 به 5/5 درصد افزایش یافته است. در مقایسه با مدت زمانی مشابه سال قبل، اخبار پیش بینی شده از سوی IRIB، 4 036 در حال حاضر حدود چهار قرن ريال در حدود 91 ميليون و 957 ميليارد وام به بخش اقتصادي ايران اختصاص داده شده است که در آن زمان ثبت 210 ميليارد ريال در حدود 784 ميليون رشد نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل افزايش يافته است. وام هاي سرمايه گذاري سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي بالاتر از 515 ميليارد ريال حدود 57 ميليون و 302 ميليارد ريال بوده که به 62.3 درصد از کل امکانات ارائه شده در دوره معين مربوط مي شود که 6.6 درصد افزايش نسبت به سال قبل است