بانک جهانی پیش بینی می کند رشد اقتصادی 4٪ در سال 2018 برای ایران باشد

تاریخ: 1/15/2018 6:00:37 AM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

تهران در گزارش 2018 ژانویه چشم اندازهای اقتصادی جهانی، بانک جهانی پیش بینی کرد که تولید ناخالص داخلی داخلی ایران در سال 2018 به میزان 4 درصد رشد داشته باشد. این گزارش رشد تولید ناخالص داخلی کشور را در 3/6 درصد در سال 2017 پیش بینی کرده و رشد تولید ناخالص داخلی 4/3 درصد را برای 2019 همچنین اعلام کرد رشد در جمهوری اسلامی ایران دومین اقتصاد بزرگ در منطقه است تا سال 2020 به 3/4 درصد برسد با افزایش رشد سرمایه گذاری که با کاهش تولید نفت و دسترسی محدود به منابع مالی در 4 ژانویه صورت گرفته است. مسعود كرباسيان، وزير امور خارجه، از رشد توليد ناخالص داخلي كشور قدرداني كرد و اظهار داشت كه اين رشد مهم است كه تنها از طريق درآمد نفتي