تهران، اسلام آباد برای گسترش روابط تجاری

تاریخ: 1/13/2018 5:19:45 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

تهران در یک دیدار جمعه بین سفیر ایران در اسلامآباد مهدی هوناردوث و وزیر امور خارجه امور مالی و اقتصادی پاکستان رانا محمد افضل خان دو مقام مسئول در مورد افزایش تجارت دوجانبه بین دو کشور مسلمان مسلمان توافق کردند. در بخش بانکی نشان داده شده و هر دو طرف ابراز تمایل خود برای افزایش همکاری در آن را تایید کرده اند همان گزارش تایید شده هر دو طرف ابراز رضایت از مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد ادامه دادند nbsp علاوه بر مشترک بودن دیدگاه ها در مسائل مختلف ملی و بین المللی یافت شد و تایید شد که هر دو طرف ها در تمام بخش ها همکاری خواهند کرد. تهیه طرح ها و اهداف برای گسترش تجارت بین ایران و پاکستان. نظرسنجی محمد رنجا مشاور مشاور تجاری پاکستان به تهران به مصاحبه اختصاصی تهران ماه گذشته در تهران گفت: ما در حال حاضر برخی اهداف را در سال 2016 به دست آورده ایم. معامله تجاری en دو کشور از سطح 1 میلیارد عبور کرده و در طی آوریل 2017 سپتامبر کل تجارت بین دو کشور 660 میلیون نفر است که بسیار خوب است ما امیدواریم که این افزایش می یابد HJ MA nbsp