توسعه پایانه های مرزی تقریبا 160 میلیون دلار در سال است

تاریخ: 1/15/2018 4:32:31 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

تهران حدود هفت تریلیون ریال در حدود 159،817 میلیون ریال برای توسعه ترمینال های حمل و نقل در نقاط مرزی ایران در سال گذشته که سال گذشته به پایان رسید در تاریخ 20 تا 2019 میلادی صرف شده است، به نقل از رضا نفیسی مدیر اجرایی سازمان حمل و نقل جاده ای ایران دارای 23 ترمینال است که مرزهای آن و توسعه این پایانه ها یک دستورالعمل بزرگ برای سازمان حمل و نقل جاده ای حمل و نقل MA nbsp می باشد