JICA برای سرمایه گذاری در پروژه توانبخشی نیروگاه در ایران

تاریخ: 1/23/2018 4:40:45 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

آژانس بین المللی همکاری های بین المللی ژاپن JICA قصد دارد پروژه احیای نیروگاه های حرارتی ایران را تامین کند ایرنا سه شنبه به نقل از یک مقام رسمی در شرکت TPPH نیروگاه های حرارتی ایران گزارش داد که به گفته حمیدرضا عظیمی معاون برنامه ریزی امور TPPH نیروگاه های برق ایران این رقم در هشتاد و هشت درصد است. این رقم در پایان برنامه پنجم توسعه ملی در ماه مارس 2021 به 40 درصد می رسد. ظرفیت نیروگاه های قدیمی نزدیک به 3 هزار مگاوات برق با کارایی کم در سراسر کشور و پروژه توانبخشی نیروگاه وجود دارد. هدف از ارتقاء چنین گیاهان به منظور کاهش مصرف سوخت رسمی است. عظیمی خاطرنشان کرد که پروژه توانبخشی نیروگاههای شهید رجایی و شهید موفطه با طرف ژاپن مورد بحث قرار گرفته است و JICA در حال برنامه ریزی برای تأمین بودجه پروژه های JICA خواهد بود. نرخ بهره کمتر از دو درصد و بازپرداخت به دلیل ویل l شش سال پس از تخصیص امکانات برای 20 سال EF MA