تولید شمش آلومینیوم بیش از 226707 تن است

تاریخ: 1/15/2018 5:12:18 AM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

تهران ایران در طول 9 ماه اول سال جاری سال 1388، 226707 تن شمش آلومینیوم تولید کرده است. طبق گزارش منتشر شده توسط سازمان توسعه و نوسازی صنایع معادن ایران، IMIDRO، برنامه ریزی کشور برای تقویم سال 1399 مارس 2020 مارس 2021 پیش بینی تولید آلومینیوم 780 000 تن و برنامه چشم انداز آن برای سال 1404 میلادی 2025 میلادی 2026 nbsp این رقم را با 1 میلیون و 200 هزار تن اعلام کرده است.