ایران، پاکستان به منظور احیای سرویس راه آهن زاهدان-کویته

تاریخ: 1/19/2018 4:24:43 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

تهران، ایران و پاکستان موافقت کردند که سرویس قطار مسافری بین زاهدان ایران را در استان سیستان و بلوچستان پاکستان و بلوچستان پاکستان در اواسط سپتامبر 2018 احیا کنند. ایرنا، روز پنج شنبه در جلسه دو روزه که به منظور همکاری در کمیسیون مشترک حمل و نقل راه آهن پاکستان برگزار شد، در محل وزارت راه آهن پاکستان، دو طرف در مورد احیای راه آهن نام نویسی در زمان بهبود وضعیت امنیتی در پاکستان موافقت کردند. این جلسه به ریاست رییس جمهور زاهدان، مجید ارجونی و زوبیر شفیع غوری، دبیر شورای راه آهن پاکستان برگزار شد. در میان کویته و شهرهای ایران مشهد یا قم توسعه داده می شود و عمدتا به نیازهای زائران در محرم احتیاج دارد. قبلا یک سرویس بین المللی مسافر و حمل و نقل بین المللی که دو بار در ماه توسط راه آهن پاکستان بین کویته و زاهدان اداره می شد، خدمات قطار به نام شهر ایران در ابتدا و پانزدهم اجرا شد روز هشتم ماه از کویته تا زاهدان و سوم و هفدهم هر ماه از زاهدان تا کویته 33 ساعت طول کشید تا فاصله 732 کیلومتری را در امتداد تمام خط راه آهن کویتتافتان مرور کند. مرور قطعنامه 1959 پاکستان در این جلسه، راه آهن و راه آهن ایران نیز مورد توجه قرار گرفتند. این گزارش تایید nbsp HJ MA nbsp