ضمانت نامه به ارزش 41.3 میلیون دلار برای SME ها صادر شده است

تاریخ: 1/14/2018 6:44:07 AM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

تهران صندوق ضمانت سرمایه گذاری ایران برای شرکت های کوچک و متوسط ​​اموال تعهد نامه ای را به مبلغ 8 تریلیون ريال در حدود 9/3 میلیونی در 9 ماه اول سال جاری سال گذشته که تا 21 دسمبر 2017 به پایان رسیده است صادر کرده است. در مقایسه با همان زمان در سال گذشته 82 درصد افزایش یافته است. در این زمان، حدود 147 تضمین نامه صادر شده است، در حالی که 115 مورد آن به NBSP افزوده شده است. HJ MA nbsp