تولید ماهانه خام ایران، 8000 بشکه در روز افزایش می یابد

تاریخ: 1/20/2018 4:44:56 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

تهران بر اساس آخرین گزارش ماهانه اوپک که در روز 18 ژانویه منتشر شد، تولید نفت ایران بر مبنای منابع ثانویه در ماه دسامبر به میزان 4405 میلیون بشکه در روز به ازای هر بشکه نفت خام در ماه دسامبر به میزان 8000 بشکه رسید. این کشور 4397 میلیون بشکه در روز خام تولید کرد نفت در ماه نوامبر این گزارش را خوانده است. گزارش اوپک همچنین گزارش داد که تولید نفت ایران براساس ارتباط مستقیم در ماه های مذکور در 3/811 میلیون بشکه در روز است و 67 هزار بشکه در روز در ماه نوامبر به میزان 3،878 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. در همین گزارش، قیمت نفت در ماه دسامبر 60 و 87 در ماه دسامبر افزایش یافته است که در ماه نوامبر 59 و 27 درصدی به میزان 1 یا 6 درصدی افزایش یافته است. براساس گزارش سالانه، قیمت نفت خام سنگین در سال گذشته به میزان 51 71 و تقریبا 12 14 برابر بیشتر از رقم سال گذشته بود در همین گزارش، گزارش شده است که تولید NGL های غیر نفتی و تولید غیر متعارف در سال 2017 با 17 میلیون بشکه در روز به طور متوسط ​​6/31 میلیون بشکه در روز افزایش می یابد و در سال 2018 رشد 18 میلیون بشکه در روز پیش بینی می شود انتظار میرود که رشد تولید به طور عمده در ایران و عربستان سعودی باشد. EF MA nbsp