108 سد در حال ساخت در سراسر ایران: رسمی

تاریخ: 1/15/2018 4:30:57 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفته است که 108 سد در حال ساخت در سرتاسر کشور هستند که 29 مورد آن تا پایان برنامه پنجم توسعه ملی در ماه مارس سال 2021 افتتاح خواهد شد. به گفته محمد حاج رسولي، 10 سده در نظر گرفته شده اند در سال جاری سال جاری که به پایان می رسد در تاریخ 20 مارس 2018 عملیاتی می شود که شش مورد آن تکمیل می شود. گزارش های IRIB در حال حاضر ظرفیت کل سدها در ایران برابر با 52 میلیارد متر مکعب است و با سدها جدید افتتاح می شود که این رقم تا 70 میلیارد متر مکعب رسمی اشاره کرد EF MA