واردات نفت کره از ایران در سال 2017 به میزان 29 درصد است

تاریخ: 1/16/2018 5:57:54 AM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

واردات نفت خام ایران در سال 2017 در کره جنوبی 29.1 درصد از سال 2016 به دست آمده است. اطلاعات گمرکی نشان می دهد که این کشور روز دوشنبه وارد کشور شده است. 18 07 میلیون تن یا 362 884 بشکه در روز نفت خام ایران در سال 2017 در برابر 14 میلیون تن در سال 2016 کره واردات 1 08 میلیون تن و یا 255 081 بشکه نفت از ایران در دسامبر 2017 را به خود اختصاص داده است. همان داده ها نشان می دهد که واردات نفت ایران در ماه دسامبر در مقایسه با سال قبل 306 درصد کاهش یافته است. کره جنوبی به طور عمده این گاز را از ایران دریافت می کند. خام MA