60درصد کاربران ایرانی تلگرام وقت خود را صرف سرگرمی می کنند

60درصد کاربران ایرانی تلگرام وقت خود را صرف سرگرمی می کنند
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ وارشاد گفت: براساس پژوهش انجام شده بیش از 60 درصد کاربران تلگرام در ایران که حدود 40 میلیون نفر هستند وقت خود را صرف سرگرمی می کنند.

60درصد کاربران ایرانی تلگرام وقت خود را صرف سرگرمی می کنند

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ وارشاد گفت: براساس پژوهش انجام شده بیش از 60 درصد کاربران تلگرام در ایران که حدود 40 میلیون نفر هستند وقت خود را صرف سرگرمی می کنند.
60درصد کاربران ایرانی تلگرام وقت خود را صرف سرگرمی می کنند

خرید بک لینک قوی

ورزشی