26کشته در آتش سوزی اتوبوس توریستی

26کشته در آتش سوزی اتوبوس توریستی
به گزارش «پرشین خودرو»، برخورد یک دستگاه اتوبوس گردشگری با گاردریل در بزرگراهی در تایوان، 26 کشته در پی داشت.
اساس گزارش فوکوس تایوان، در این حادثه 26 سرنشین ازجمله 20 گردشگر چینی در آتش سوختند.

به گفته پلیس تایوان، این اتوبوس در حالی که در مسیر فرودگاه در بزرگراهی در تایوان حرکت می کرد، با ریل های کنار بزرگراه برخورد کرد و آتش گرفت.
در این سانحه 24 سرنشین این اتوبوس که شامل 8 مرد و 16 زن گردشگر چینی به همراه راننده و راهنمای تور بود جان باختند.
برای دریافت آخرین اخبار از طریق “تلگرام” به …

26کشته در آتش سوزی اتوبوس توریستی

به گزارش «پرشین خودرو»، برخورد یک دستگاه اتوبوس گردشگری با گاردریل در بزرگراهی در تایوان، 26 کشته در پی داشت.
اساس گزارش فوکوس تایوان، در این حادثه 26 سرنشین ازجمله 20 گردشگر چینی در آتش سوختند.

به گفته پلیس تایوان، این اتوبوس در حالی که در مسیر فرودگاه در بزرگراهی در تایوان حرکت می کرد، با ریل های کنار بزرگراه برخورد کرد و آتش گرفت.
در این سانحه 24 سرنشین این اتوبوس که شامل 8 مرد و 16 زن گردشگر چینی به همراه راننده و راهنمای تور بود جان باختند.
برای دریافت آخرین اخبار از طریق “تلگرام” به …
26کشته در آتش سوزی اتوبوس توریستی

خرم خبر