بخوان به گریه، غزل هاى “سبزوارى” را

بخوان به گریه، غزل هاى “سبزوارى” را
محمدمهدی عبدالهی شاعر و مداح نام آشنای کشور در پی درگذشت حمید سبزواری پدر شعر انقلاب، در کانال تلگرام خود آخرین سروده اش را تقدیم به روح این شاعر انقلابی کرد.

بخوان به گریه، غزل هاى “سبزوارى” را

محمدمهدی عبدالهی شاعر و مداح نام آشنای کشور در پی درگذشت حمید سبزواری پدر شعر انقلاب، در کانال تلگرام خود آخرین سروده اش را تقدیم به روح این شاعر انقلابی کرد.
بخوان به گریه، غزل هاى “سبزوارى” را

اس ام اس جدید