۹۰ درصد جوانان در تلگرام و فضای مجازی عضو هستند

۹۰ درصد جوانان در تلگرام و فضای مجازی عضو هستند
به گزارش خبرگزاری فارس از بناب، علی اصغر رحیم زاده عصر امروز در سومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر شهرستان بناب در سال جاری، با بیان اینکه مقابله با گسترش موادمخدر در جامعه برنامه ریزی مدون و تلاش مضاعف می طلبد اظهار داشت: وظیفه یکایک مسؤولان از جمله شورا و شهرداری است که با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی از […]

۹۰ درصد جوانان در تلگرام و فضای مجازی عضو هستند

به گزارش خبرگزاری فارس از بناب، علی اصغر رحیم زاده عصر امروز در سومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر شهرستان بناب در سال جاری، با بیان اینکه مقابله با گسترش موادمخدر در جامعه برنامه ریزی مدون و تلاش مضاعف می طلبد اظهار داشت: وظیفه یکایک مسؤولان از جمله شورا و شهرداری است که با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی از […]
۹۰ درصد جوانان در تلگرام و فضای مجازی عضو هستند

دانلود سرا