یک کانال تلگرام، آغاز ماجرای فیش های لو رفته

یک کانال تلگرام، آغاز ماجرای فیش های لو رفته
ماجرای جنجالی حقوق های نجومی از فضای مجازی شروع شد. انتشار و دست به دست شدن چند فیش حقوقی از مدیران بیمه مرکزی و پیگیری رسانه های رسمی کشور سرآغاز این ماجرا بود.

یک کانال تلگرام، آغاز ماجرای فیش های لو رفته

ماجرای جنجالی حقوق های نجومی از فضای مجازی شروع شد. انتشار و دست به دست شدن چند فیش حقوقی از مدیران بیمه مرکزی و پیگیری رسانه های رسمی کشور سرآغاز این ماجرا بود.
یک کانال تلگرام، آغاز ماجرای فیش های لو رفته

پرس نیوز