یک کارشناس فضای مجازی: نویسندگان برنامه تلگرام جزو معروف ترین هکرها هستند

یک کارشناس فضای مجازی: نویسندگان برنامه تلگرام جزو معروف ترین هکرها هستند
«نرم افزارها و بدافزارهایی که در ارتباط با هک در گروه های تلگرامی تبلیغ می شود از اوپن سورس بودن تلگرام برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کنند».

یک کارشناس فضای مجازی: نویسندگان برنامه تلگرام جزو معروف ترین هکرها هستند

«نرم افزارها و بدافزارهایی که در ارتباط با هک در گروه های تلگرامی تبلیغ می شود از اوپن سورس بودن تلگرام برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کنند».
یک کارشناس فضای مجازی: نویسندگان برنامه تلگرام جزو معروف ترین هکرها هستند

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی