یک بازی جالب برای کاربران تلگرام با نام Village Game

یک بازی جالب برای کاربران تلگرام با نام Village Game
مجله اینترنتی ندا آنلاین:

یک بازی جالب در تلگرام ارائه شده هست که می توانید به آن ملحق شده و از انجام دادنش لذت ببرید.
بازی Village Game برای تلگرام
بازی های استراتژیک مشابه «کلش آو کلنز» به قدری محبوب و گسترش یافته اند که حالا یک بازی مشابه برای تلگرام ساخته شده هست.
یکی از قابلیت های تلگرام امکان ساخت «بات» هست که به تازگی با استفاده از همین ویژگی یک بازی استراتژیک به نام Village Game برای این نرم افزار پیام رسان ساخته شده هست.
در این بازی که از زبان فارسی هم پشتیبانی می کند، مدیریت دهکده ای به …

یک بازی جالب برای کاربران تلگرام با نام Village Game

مجله اینترنتی ندا آنلاین:

یک بازی جالب در تلگرام ارائه شده هست که می توانید به آن ملحق شده و از انجام دادنش لذت ببرید.
بازی Village Game برای تلگرام
بازی های استراتژیک مشابه «کلش آو کلنز» به قدری محبوب و گسترش یافته اند که حالا یک بازی مشابه برای تلگرام ساخته شده هست.
یکی از قابلیت های تلگرام امکان ساخت «بات» هست که به تازگی با استفاده از همین ویژگی یک بازی استراتژیک به نام Village Game برای این نرم افزار پیام رسان ساخته شده هست.
در این بازی که از زبان فارسی هم پشتیبانی می کند، مدیریت دهکده ای به …
یک بازی جالب برای کاربران تلگرام با نام Village Game

تلگرام