یار تلگرامی من!

تلگرام آنقدر محبوب شده و جای خود را در زندگی ابرانی ها باز کرده تا آنجا که «بارتلگرامی من» نیز هماهنگ با این نرم افزار در فضای مجازی پخش شده!

دانلود فیلم

آپدیت نود 32