یادداشت تلگرامی معاون رئیس جمهور درباره کشورهای اسلامی

یادداشت تلگرامی معاون رئیس جمهور درباره کشورهای اسلامی
«شهیندخت مولاوردی» معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در یادداشتی در کانال تلگرام خود نوشت: کشورهای اسلامی در بدترین وضعیت همبستگی خود به سر می برند چراکه برخی از آنها به شدت در پی برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی و به فراموشی سپردن حقوق ملت فلسطین و فلسفه اولیه ایجاد سازمان کنفرانس اسلامی هستند.

یادداشت تلگرامی معاون رئیس جمهور درباره کشورهای اسلامی

«شهیندخت مولاوردی» معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در یادداشتی در کانال تلگرام خود نوشت: کشورهای اسلامی در بدترین وضعیت همبستگی خود به سر می برند چراکه برخی از آنها به شدت در پی برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی و به فراموشی سپردن حقوق ملت فلسطین و فلسفه اولیه ایجاد سازمان کنفرانس اسلامی هستند.
یادداشت تلگرامی معاون رئیس جمهور درباره کشورهای اسلامی

فروش بک لینک

bluray movie download