گزیده خبر 20:30 مورخ 21 خرداد 95 + فیلم

گزیده خبر 20:30 مورخ 21 خرداد 95 + فیلم
در این بخش خبری موضوعاتی مانند: واگذاری شرکت ارج،خطبه های نماز جمعه،لو رفتن سوالات امتحانی در تلگرام،حمایت از تولیدات داخلی کفش،ادامه آتش سوزی جنگل پاسارگاد،اعتراض رانندگان کامیون در بوشهر،مشت زنی مقابل دوربین خبری و…. کار شده است.

گزیده خبر 20:30 مورخ 21 خرداد 95 + فیلم

در این بخش خبری موضوعاتی مانند: واگذاری شرکت ارج،خطبه های نماز جمعه،لو رفتن سوالات امتحانی در تلگرام،حمایت از تولیدات داخلی کفش،ادامه آتش سوزی جنگل پاسارگاد،اعتراض رانندگان کامیون در بوشهر،مشت زنی مقابل دوربین خبری و…. کار شده است.
گزیده خبر 20:30 مورخ 21 خرداد 95 + فیلم

مرکز فیلم