کی روش: برانکو رهبر مخالفت با من بود

کی روش: برانکو رهبر مخالفت با من بود
سرمربی تیم ملی در گفتگویی تازه درباره ابعاد و دلایل لغو اردوی تیم ملی صحبت کرد و گفت بدون حمایت باشگاه ها برنامه اش را پیش نخواهد برد.
به گزارش “ورزش سه”، کی روش در یک گفتگوی 10 دقیقه ای که از طریق تلگرام رسمی تیم ملی منتشر شده با ناراحتی از لغو اردوی تیم ملی حرف می زند.
6 ماه پیش برنامه ریزی کرده بودیم
در بیانیه رسمی فدراسیون همه چیز آورده شده و من چیز زیادی نمی توانم به این موضوع اضافه کنم. شما باید بیانیه را بخوانید و اطلاعات آن را به ذهن بسپارید، این موضوع بسیار شفاف است اما ما از 6 ماه پیش شروع …

کی روش: برانکو رهبر مخالفت با من بود

سرمربی تیم ملی در گفتگویی تازه درباره ابعاد و دلایل لغو اردوی تیم ملی صحبت کرد و گفت بدون حمایت باشگاه ها برنامه اش را پیش نخواهد برد.
به گزارش “ورزش سه”، کی روش در یک گفتگوی 10 دقیقه ای که از طریق تلگرام رسمی تیم ملی منتشر شده با ناراحتی از لغو اردوی تیم ملی حرف می زند.
6 ماه پیش برنامه ریزی کرده بودیم
در بیانیه رسمی فدراسیون همه چیز آورده شده و من چیز زیادی نمی توانم به این موضوع اضافه کنم. شما باید بیانیه را بخوانید و اطلاعات آن را به ذهن بسپارید، این موضوع بسیار شفاف است اما ما از 6 ماه پیش شروع …
کی روش: برانکو رهبر مخالفت با من بود

اخبار دنیای دیجیتال