کلاهبردار تلفنی در یک قدمی دام پلیس

کلاهبردار تلفنی در یک قدمی دام پلیس
چندی پیش دختر شیادی از طریق تلگرام و تماس با افراد مختلف اقدام به دزدی شارژ و گرفتن مبالغ سنگین شارژ از این افراد کرده است؛ روز پنجشنبه یکی از قربانیان شیادی این دختر با حضور در دادسرا اصفهان این موضوع را گزارش می دهد و پلیس از آن پس پیگیر این ماجراست.
این موضوع با پیگیری پلیس فتا و دادگستری در حال بررسی بوده و گفتنی است شماره این دختر شیاد توسط پلیس فتا شناسایی شده و به زودی با شکایت دوم این پسر این دختر دستگیر می شود.
بسیاری از رسانه ها به دنبال چهره این فرد شیاد هستند و از همین رو فرد قربانی …

کلاهبردار تلفنی در یک قدمی دام پلیس

چندی پیش دختر شیادی از طریق تلگرام و تماس با افراد مختلف اقدام به دزدی شارژ و گرفتن مبالغ سنگین شارژ از این افراد کرده است؛ روز پنجشنبه یکی از قربانیان شیادی این دختر با حضور در دادسرا اصفهان این موضوع را گزارش می دهد و پلیس از آن پس پیگیر این ماجراست.
این موضوع با پیگیری پلیس فتا و دادگستری در حال بررسی بوده و گفتنی است شماره این دختر شیاد توسط پلیس فتا شناسایی شده و به زودی با شکایت دوم این پسر این دختر دستگیر می شود.
بسیاری از رسانه ها به دنبال چهره این فرد شیاد هستند و از همین رو فرد قربانی …
کلاهبردار تلفنی در یک قدمی دام پلیس

خبرگزاری اصفحان