کلاهبرداری ۶۰۰ میلیونی مرد زن نما در تلگرام

کلاهبرداری ۶۰۰ میلیونی مرد زن نما در تلگرام
رئیس پلیس فتای کرمان از دستگیری مردی که با معرفی خود به عنوان یک زن در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری ۶۰۰ میلیون ریالی از یک مرد کرده بود، خبر داد.

کلاهبرداری ۶۰۰ میلیونی مرد زن نما در تلگرام

رئیس پلیس فتای کرمان از دستگیری مردی که با معرفی خود به عنوان یک زن در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری ۶۰۰ میلیون ریالی از یک مرد کرده بود، خبر داد.
کلاهبرداری ۶۰۰ میلیونی مرد زن نما در تلگرام

ایرانی