کشیدن خودرو با دندان توسط دختر ۱۶ ساله اهوازی + تصاویر

کشیدن خودرو با دندان توسط دختر ۱۶ ساله اهوازی + تصاویر
شاید تصور این که بخواهیم با دست هم وسایل سنگین را جا به جا کنیم، کمی سخت و دور از ذهن به نظر برسد، آن هم برای خانم ها که از نیروی جسمانی ضعیف تری نسبت به آقایان برخوردارند اما در اهواز دختری ۱۶ ساله وجود دارد که می تواند کارهای خارق العاده ای نظیر جا به جایی خودرو، آن هم با دندان انجام دهد.
عکس: علی محمدی

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

کشیدن خودرو با دندان توسط دختر ۱۶ ساله اهوازی + تصاویر

شاید تصور این که بخواهیم با دست هم وسایل سنگین را جا به جا کنیم، کمی سخت و دور از ذهن به نظر برسد، آن هم برای خانم ها که از نیروی جسمانی ضعیف تری نسبت به آقایان برخوردارند اما در اهواز دختری ۱۶ ساله وجود دارد که می تواند کارهای خارق العاده ای نظیر جا به جایی خودرو، آن هم با دندان انجام دهد.
عکس: علی محمدی

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)
کشیدن خودرو با دندان توسط دختر ۱۶ ساله اهوازی + تصاویر

شهر خبر