کانال های تلگرامی انتشار دهنده خبر های بی منبع ساماندهی می شوند

کانال های تلگرامی انتشار دهنده خبر های بی منبع ساماندهی می شوند
برنامه ساماندهی محتوای شبکه های مجازی توسط وزارت ارشاد و شورای عالی فضای مجازی پیگیری می شود.
منابعی که اقدام به تولید اخبار می کنند و معلوم نیست از کجا مجوز تولید و انتشار اخبار گرفته اند ساماندهی خواهند شد.
علاوه بر این مسئولان تلگرام به دنبال راه اندازی ربات هایی برای جلوگیری از آپلود فایل های مستهجن هستند.
هر کانال مستهجنی که به آنها اعلام کنیم ظرف 6 ساعت مسدود خواهد شد.

کانال های تلگرامی انتشار دهنده خبر های بی منبع ساماندهی می شوند

برنامه ساماندهی محتوای شبکه های مجازی توسط وزارت ارشاد و شورای عالی فضای مجازی پیگیری می شود.
منابعی که اقدام به تولید اخبار می کنند و معلوم نیست از کجا مجوز تولید و انتشار اخبار گرفته اند ساماندهی خواهند شد.
علاوه بر این مسئولان تلگرام به دنبال راه اندازی ربات هایی برای جلوگیری از آپلود فایل های مستهجن هستند.
هر کانال مستهجنی که به آنها اعلام کنیم ظرف 6 ساعت مسدود خواهد شد.
کانال های تلگرامی انتشار دهنده خبر های بی منبع ساماندهی می شوند

پرس نیوز