کانال های تلگرامی انتشار دهنده خبر های بی منبع ساماندهی می شوند/شناسایی کانال های غیر اخلاقی تلگرام با ربات

کانال های تلگرامی انتشار دهنده خبر های بی منبع ساماندهی می شوند/شناسایی کانال های غیر اخلاقی تلگرام با ربات
وزیر ارتباطات با انتقاد از فعالیت سایت های و کانال های متعدد تلگرامی در تولید و بازنشر اخبار بدون منبع گفت: دو نهاد، محتواهای فضای مجازی را ساماندهی خواهند کرد.

کانال های تلگرامی انتشار دهنده خبر های بی منبع ساماندهی می شوند/شناسایی کانال های غیر اخلاقی تلگرام با ربات

وزیر ارتباطات با انتقاد از فعالیت سایت های و کانال های متعدد تلگرامی در تولید و بازنشر اخبار بدون منبع گفت: دو نهاد، محتواهای فضای مجازی را ساماندهی خواهند کرد.
کانال های تلگرامی انتشار دهنده خبر های بی منبع ساماندهی می شوند/شناسایی کانال های غیر اخلاقی تلگرام با ربات

دانلود سریال و آهنگ