کانال هایی که از سردمداران تشیع لندنی حمایت می کنند

فضای مجازی با وجود تمامی محاسن، معایبی نیز دارد که از جمله ی آنها می توان به تبلیغ شخصیت های ضد انقلاب در کانال های تلگرام اشاره کرد.

موسیقی روز

بک لینک رنک 2