چگونه مکالمات پاک شده واتس آپ را ریکاوری کنیم؟

چگونه مکالمات پاک شده واتس آپ را ریکاوری کنیم؟
همانطور که اخیرا طی مطلبی گفتیم، سرویس واتس اپ هم اکنون بیشترین تعداد کاربران را در سراسر جهان به خود اختصاص داده است؛ درست است که هم اکنون کاربران ایرانی بیشتر از تلگرام استفاده می کنند، اما به هر حال این سرویس را نمی توان به راحتی با واتس اپ مقایسه کرد. اما آیا تاکنون به مکالمات پاک شده خود از واتس اپ فکر کرده اید؟ کاربران معمولا مکالمات خود را حذف می کنند تا دست کسی به آنها نرسد. اما آیا واقعا نمی توان مکالمات پاک شده واتس اپ را بازگردانی کرد؟
جوناتان زدزیارسکی، محقق حوزه امنیت، اخیرا طی پستی جدید …

چگونه مکالمات پاک شده واتس آپ را ریکاوری کنیم؟

همانطور که اخیرا طی مطلبی گفتیم، سرویس واتس اپ هم اکنون بیشترین تعداد کاربران را در سراسر جهان به خود اختصاص داده است؛ درست است که هم اکنون کاربران ایرانی بیشتر از تلگرام استفاده می کنند، اما به هر حال این سرویس را نمی توان به راحتی با واتس اپ مقایسه کرد. اما آیا تاکنون به مکالمات پاک شده خود از واتس اپ فکر کرده اید؟ کاربران معمولا مکالمات خود را حذف می کنند تا دست کسی به آنها نرسد. اما آیا واقعا نمی توان مکالمات پاک شده واتس اپ را بازگردانی کرد؟
جوناتان زدزیارسکی، محقق حوزه امنیت، اخیرا طی پستی جدید …
چگونه مکالمات پاک شده واتس آپ را ریکاوری کنیم؟

هنر