چند سوال از رشیدپور درباره تصمیم اخیرش

چند سوال از رشیدپور درباره تصمیم اخیرش
صراط: علی غفاریان، مدیرمسئول صراط در کانال تلگرامی خود نوشت:
* آقای رضا رشید پور -بخوانید شومن دولتی- روی آنتن زنده رسانه ملی اعلام می کنند که آی مردم و اهالی تلگرام، اگر تا فردا تصویر پروفایل خود را به پرچم ایران تغییر ندهید، بدلیل اینکه سرورهای تلگرام در حال انتقال به ایران است، احتمال حذف اکانت شما وجود دارد!
* بعد از دقایقی مشخص می شود که وی این جو سازی را با هدف شوخی و به قول خودش “دروغ سیزده” روی آنتن انجام داده است!
* ملت همیشه در صحنه به صفحه اینستاگرام این مجری حمله کرده …

چند سوال از رشیدپور درباره تصمیم اخیرش

صراط: علی غفاریان، مدیرمسئول صراط در کانال تلگرامی خود نوشت:
* آقای رضا رشید پور -بخوانید شومن دولتی- روی آنتن زنده رسانه ملی اعلام می کنند که آی مردم و اهالی تلگرام، اگر تا فردا تصویر پروفایل خود را به پرچم ایران تغییر ندهید، بدلیل اینکه سرورهای تلگرام در حال انتقال به ایران است، احتمال حذف اکانت شما وجود دارد!
* بعد از دقایقی مشخص می شود که وی این جو سازی را با هدف شوخی و به قول خودش “دروغ سیزده” روی آنتن انجام داده است!
* ملت همیشه در صحنه به صفحه اینستاگرام این مجری حمله کرده …
چند سوال از رشیدپور درباره تصمیم اخیرش

بک لینک