چند درصد ایرانی ها وقت خود را در تلگرام تلف می کنند؟

چند درصد ایرانی ها وقت خود را در تلگرام تلف می کنند؟
مهر نوشت: 60 درصد کاربران ایرانی تلگرام وقت خود را صرف سرگرمی می کنند.
به گزارش صدای ایران ، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ وارشاد گفت: براساس پژوهش انجام شده بیش از ۶۰ درصد کاربران تلگرام در ایران که حدود ۴۰ میلیون نفر هستند وقت خود را صرف سرگرمی می کنند.

چند درصد ایرانی ها وقت خود را در تلگرام تلف می کنند؟

مهر نوشت: 60 درصد کاربران ایرانی تلگرام وقت خود را صرف سرگرمی می کنند.
به گزارش صدای ایران ، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ وارشاد گفت: براساس پژوهش انجام شده بیش از ۶۰ درصد کاربران تلگرام در ایران که حدود ۴۰ میلیون نفر هستند وقت خود را صرف سرگرمی می کنند.
چند درصد ایرانی ها وقت خود را در تلگرام تلف می کنند؟

نخبگان