چرا باید به احسان علیخانی فحش بدهیم؟

چرا باید به احسان علیخانی فحش بدهیم؟
سیدعبدالجواد موسوی در خبرآنلاین نوشت: «لجبازی با فضای رسمی و ادبیات خشک و مصلحت طلبانه رسانه های رسمی بخش قابل توجهی از آنان را که با فضای شبکه های اجتماعی سر و کار دارند به واکنش وامیدارد. این واکنشها البته فقط به فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام محدود نمیشود.
حتی در خبرگزاریهای رسمی و مجوزدار هم شما وقتی مخاطب پیدا میکنید که یکی از شرکتکنندگان فعال این کارناوال باشید. در حقیقت این فضای شبکههای اجتماعی است که برای روزنامهنگار و نویسنده موضوع را تعیین میکند. این موضوع میتواند ستایش از مرحوم حبیب محبیان …

چرا باید به احسان علیخانی فحش بدهیم؟

سیدعبدالجواد موسوی در خبرآنلاین نوشت: «لجبازی با فضای رسمی و ادبیات خشک و مصلحت طلبانه رسانه های رسمی بخش قابل توجهی از آنان را که با فضای شبکه های اجتماعی سر و کار دارند به واکنش وامیدارد. این واکنشها البته فقط به فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام محدود نمیشود.
حتی در خبرگزاریهای رسمی و مجوزدار هم شما وقتی مخاطب پیدا میکنید که یکی از شرکتکنندگان فعال این کارناوال باشید. در حقیقت این فضای شبکههای اجتماعی است که برای روزنامهنگار و نویسنده موضوع را تعیین میکند. این موضوع میتواند ستایش از مرحوم حبیب محبیان …
چرا باید به احسان علیخانی فحش بدهیم؟

گوشی موبایل