پیشنهاد توکلی برای حل مشکل مینو خالقی

پیشنهاد توکلی برای حل مشکل مینو خالقی
مازندمجلس : احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس پیشنهاد کرد برای حل اختلاف نظر میان وزارت کشور و شورای نگهبان درباره مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان به هیات عالی حل اختلاف قوا مراجعه شود.
توکلی این مطلب را در کانال شخصی خود در تلگرام منتشر کرد. او نوشته است: «ردصلاحیت نامزدی پس از انتخاب شدن با نظر شورای محترم نگهبان سابقه نداشته است. هر امر بی سابقه، به ویژه اگر با حقوق افراد کثیری درگیر باشد، حساسیت جامعه را برمی انگیزد.
این حساسیت بحق است و باید به خاطر وجود آن، خدا را سپاس گفت.» او با بیان اینکه …

پیشنهاد توکلی برای حل مشکل مینو خالقی

مازندمجلس : احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس پیشنهاد کرد برای حل اختلاف نظر میان وزارت کشور و شورای نگهبان درباره مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان به هیات عالی حل اختلاف قوا مراجعه شود.
توکلی این مطلب را در کانال شخصی خود در تلگرام منتشر کرد. او نوشته است: «ردصلاحیت نامزدی پس از انتخاب شدن با نظر شورای محترم نگهبان سابقه نداشته است. هر امر بی سابقه، به ویژه اگر با حقوق افراد کثیری درگیر باشد، حساسیت جامعه را برمی انگیزد.
این حساسیت بحق است و باید به خاطر وجود آن، خدا را سپاس گفت.» او با بیان اینکه …
پیشنهاد توکلی برای حل مشکل مینو خالقی

فروش بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی