پلیس فتا هشدار داد: از شبکه تلگرام استفاده نکنید

پلیس فتا هشدار داد: از شبکه تلگرام استفاده نکنید
“غالبا اطلاعات بارگذاری شده در این سرور توسط بیگانگان مورد سوء استفاده قرار می گیرد.” این بخشی از اظهارات رئیس پلیس فتا ناجا در خصوص توصیه به استفاده نکردن از شبکه پیام رسان تلگرام است. سردار کمال هادیانفر ضمن تاکید بر این موضوع که سرورهای این پیام رسان در داخل کشور نیست، افزود: غالبا اطلاعات …

پلیس فتا هشدار داد: از شبکه تلگرام استفاده نکنید

“غالبا اطلاعات بارگذاری شده در این سرور توسط بیگانگان مورد سوء استفاده قرار می گیرد.” این بخشی از اظهارات رئیس پلیس فتا ناجا در خصوص توصیه به استفاده نکردن از شبکه پیام رسان تلگرام است. سردار کمال هادیانفر ضمن تاکید بر این موضوع که سرورهای این پیام رسان در داخل کشور نیست، افزود: غالبا اطلاعات …
پلیس فتا هشدار داد: از شبکه تلگرام استفاده نکنید

مد روز