پلیس برزیل ١٠ تروریست را در ریو دستگیر کرد

پلیس برزیل ١٠ تروریست را در ریو دستگیر کرد
پلیس برزیل 10 تن را که قصد انجام عملیات تروریستی در ریو داشتند، دستگیر کرد. این در حالی است که چندی دیگر بازی های المپیک ٢٠١٦ در ریو برگزار می شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از Inside the games، پلیس ضد تروریسم ریو با دستگیری این ١٠ نفر اعلام کرده است که آنها وابسته به داعش بوده اند.
پلیس اعلام کرده است که تعدادی اسلحه نیز پیدا کرده است اما اطلاعات دقیق دیگری درباره این حمله داده نشده است.
پیش از این نیز پلیس برزیل متوجه رد و بدل شدن پیام هایی در تلگرام به زبان پرتغالی شده بود که نشان از نفوذ داعش در …

پلیس برزیل ١٠ تروریست را در ریو دستگیر کرد

پلیس برزیل 10 تن را که قصد انجام عملیات تروریستی در ریو داشتند، دستگیر کرد. این در حالی است که چندی دیگر بازی های المپیک ٢٠١٦ در ریو برگزار می شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از Inside the games، پلیس ضد تروریسم ریو با دستگیری این ١٠ نفر اعلام کرده است که آنها وابسته به داعش بوده اند.
پلیس اعلام کرده است که تعدادی اسلحه نیز پیدا کرده است اما اطلاعات دقیق دیگری درباره این حمله داده نشده است.
پیش از این نیز پلیس برزیل متوجه رد و بدل شدن پیام هایی در تلگرام به زبان پرتغالی شده بود که نشان از نفوذ داعش در …
پلیس برزیل ١٠ تروریست را در ریو دستگیر کرد

میهن دانلود